Max Planck partnerská skupina

Text

Tento project je spolupráce s Max Planck Institutem pro chemickou fyziku pevných látek v Drážďanech v rámci schématu Max Planck partnerských skupin. Projekt se zaměřuje na teoretické stadium spintronických jevů v antiferromagnetech a jiných materiálech s komplexním magnetickým uspořádáním. Hlavním cílem je získat fundamentální porozumění transportních vlastností těchto materiálů a najití efektivních metod pro elektronickou manipulaci a detekci komplexníchmagnetických uspořádání. Zabýváme se take studiem topologických vlastností komplexních magnetických materiálů. Projekt zahrnuje úzkou spolupráci s experimentátory.

Na tématu se podílejí