LNSM – Laboratoř spintroniky

Text

Cílem projektu je rozvinout pole antiferomagnetické (AFM) spintroniky jako nové pole elektroniky založené na spinech v AFM materiálech. Projekt cílí na vytvoření materiální základny tohoto oboru a rozvoj jeho teorie. Experimentálním cílem je identifikace a demonstrace nových principů pro účinnou detekci a manipulaci AFM spinů a jejich použití např. jako permanentní a extrémně rychlé ultrarychlé paměti, které jsou odolné vůči ionizujícímu záření a magnetickým polím a schopné vysoké integrace v integrovaných obvodech.

Na tématu se podílejí