Laserová modifikace materiálu

Text

Laserové mikro a nanostrukturování porvchů, tvorba laserem indukovaných periodických povrchových struktur, depozice tenkých vrstev pomocí laseru, objemová modifikace dielektrik, plazmonická odezva materiálů.

Na tématu se podílejí

Dr. Yoann Levy

Pracovní pozice
Zástupce vedoucího oddělení vědeckých laserových aplikací / Vedoucí skupiny Laserové zpracování materiálů
Tel:
314 00 77 34