Kosmologie

Perex

Kosmologická skupina se zaměřuje na fundamentální problémy našeho Vesmíru, na vývoj a testování modifikovaných gravitací na astrofyzikálních i kosmologických škálách.

Text

Jednou z oblastí, kterou v Kosmologické skupině studujeme, je pozdní Vesmír. Náš hlavní výzkum je zaměřen jednak na temnou energie, ale i na možnost, že urychlená expanze Vesmíru je způsobena modifikacemi (Einsteinovi) gravitace. Abychom mohli rozlišit různé modely pomocí pozorování, vyvíjíme nové metody analýzy dat z dnešních i budoucích pozorování velkoškálových struktur.

Dalším tématem, kterému se věnujeme, je fyzika raného Vesmíru. Konkrétně zkoumáme důsledky inflačního paradigmatu a studujeme, zdali je možné inflaci zakomponovat do kvantové gravitace. Také zkoumáme konsistentní alternativní teorie raného Vesmíru a hledáme způsoby, jak tyto teorie od sebe odlišit či vyvrátit dnešními či budoucími pozorováními reliktního záření a velkoškálových struktur.

V souvislosti s fyzikou gravitace také zkoumáme, zdali by se důkazy o modifikovaných teorií mohly nacházet na místech s nejvyšší křivostí prostoročasu: v okolí černých děr a kompaktních hvězd. Proto se zabýváme výpočty, jak by se tyto masivní objekty změnily v přítomnosti nových gravitačních stupňů volnosti. Také zkoumáme, jak by budoucí experimenty mohli tyto teorie omezit, např. gravitační vlny či pulsary.

Také studujeme efektivní teorie gravitace při velmi nízké křivosti. Chceme porozumět jejich fenomenologii a zjistit, zdali jsou tyto teorie schopny konzistentně modelovat urychlenou expanzi Vesmíru.

 

Na tématu se podílejí