Korozní únava superelastických vláken NiTi

Text

Korozní únavové procesy v cyklicky namáhaných fázově transformujících NiTi drátech jsou studovány a charakterizovány pomocí elektrochemických metod aplikovaných v průběhu cyklických deformačních zkoušek [1,2]. 

FMC3_2.png
Popis
3D rekonstrukce mikrotrhliny v cyklicky deformovaném vláknu NiTi v biokapalině a elektrochemický mechanismus vzniku a šíření únavové trhliny[2]

[1] J. Racek, P. Šittner, L. Heller, J. Pilch, P. Sedlák, L. Kadeřávek: Electrochemistry of NiTi wires/springs subjected to static/cyclic loadings
Materials Today: Proceedings 2S (2015) S965-S969.

[2] J. Racek, M. Stora, P. Šittner, L. Heller, J. Kopeček, M. Petrenec: Monitoring Tensile Fatigue of Superelastic NiTi Wire in Liquids by Electrochemical Potential Shape Memory and Superelasticity 1 (2015) 204-230.

Na tématu se podílejí