Feroelektrické vlastnosti kapalně krystalických látek

Text

Ve skupině kapalných krystalů se v posledních letech věnujeme derivátům kyseliny mléčné, které jsou chirální a často vykazují smektické fáze a feroelektrické, nebo antiferoelektrické uspořádání. V několika případech jsme také zjistili netypické chování studovaných materiálů v elektrickém poli nebo nestandardní sekvenci fází, kdy se při chlazení může objevit fáze s nižší symetrií. 

Kapalný krystal
Popis
Textura kapalného krystalu v polarizovaném světle optického mikroskopu původní (vlevo) a po přiložení elektrického pole 20 V/mm (vpravo). V dolní části je průběh proudu, který prochází vzorkem v závislosti na měnícím se přikládaném elektrické poli, což dokumentuje antiferoelektrický charakter studované fáze.

 

Na tématu se podílejí