Experimentální a teoretický výzkum kvantového transportu náboje v elektronických a biologických strukturách

Text
Image
Sondová stanice
Popis

Sondová stanice JANIS ST-500 pro transportní měření v oboru teplot 80 – 475 K

Experimentálně jsou v širokém rozmezí teplot (0,3 – 720 K) a magnetických polí (0 - 8 T) studovány magnetotransportní vlastnosti polovodičových struktur na bázi uhlíku, nitridů a dalších AIIIBV materiálů. Důraz je kladen na separaci povrchových a objemových vlastností, vlivu kontaktů, dimenze, topologie a prostředí. V teorii jsou pak řešeny obecné otázky kvantového transportu náboje v polovodičích, jako jsou topologické fázové transformace, různé formy Hallova jevu, souvislost transportu s fluktuačně-disipačním teorémem a aplikace kvantového transportu na biologické neuronové sítě.

Na tématu se podílejí