Experimentální studium vlivu mikrostruktury na termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí NiTi

Text

Téma zahrnuje cílenou úpravu mikrostruktur tenkých vláken NiTi pomocí termomechanického zpracování a následnou charakterizaci termomechanického chování v různých režimech termomechanického namáhání. Deformační procesy spojené s martenzitickou transformací jsou přitom charakterizovány a studovány řadou technik včetně moderních in-situ metod rentgenové a neutronové difrakce, elektrické rezistometrie, digitální obrazové korelace, termografie a dynamické mechanické analýzy [1-5].

Recoverable and permanent strain of thin filament of NiTi shape memory alloy in dependece on applied strain and test temperature [5].
Popis
Recoverable and permanent strain of thin filament of NiTi shape memory alloy in dependece on applied strain and test temperature [5].

 

[1] R Delville, B Malard, J Pilch, P Sittner, D Schryvers, Microstructure changes during non-conventional heat treatment of thin Ni–Ti wires by pulsed electric current studied by transmission electron microscopy, Acta Materialia 58 (2010), 4503-4515

[2] P Šittner, P Sedlák, H Seiner, P Sedmak, J Pilch, R Delville, L Heller et al., On the coupling between martensitic transformation and plasticity in NiTi: Experiments and continuum based modelling, Progress in Materials Science 98,(2018) 249-298

[3] L Heller, P Šittner, P Sedlák, H Seiner, O Tyc, L Kadeřávek, P Sedmák et al., Beyond the strain recoverability of martensitic transformation in NiTi, International Journal of Plasticity 116, (2019) 232-264

[4] Y Chen, O Tyc, L Kadeřávek, O Molnarova, L Heller, P Šittner, Temperature and microstructure dependence of localized tensile deformation of superelastic NiTi wires, Materials & Design 174 (2019) 107797

[5]Y Chen, O Molnárová, O Tyc, L Kadeřávek, L Heller, P Šittner, Recoverability of large strains and deformation twinning in martensite during tensile deformation of NiTi shape memory alloy polycrystals, Acta Materialia, 180 (2019) 243-259

Na tématu se podílejí