Elektronová struktura

Perex

Znalost elektronové struktury je předpokladem pro pochopení chování pevných látek. K určení elektronové struktury používáme jak metodu efektivního hamiltoniánu, tak i výpočty z prvých principů.

Text

Pozornost je soustředěna na látky se silně korelovanými elektrony, především magnetika, ale i na laserové materiály obsahující ionty vzácných zemin. Významnou roli hraje těsné propojení s experimentem. V poslední době jsme se věnovali např. anomálním magnetickým vlastnostem kysličníků iridia, vysvětlením EPR výměnně vázaných iontů Ce3+ v YAlO3, elektronové struktuře a hyperjemným interakcím v magnetitu a optickým vlastnostem a magnetismu vzácných zemin v kysličnících.

Kontaktní osoba: Pavel Novák

Obr. 1.: Porovnání teoreticky spočtených a experimentálně naměřených energetických hladin příměsí Nd3+ v YAlO3.

Na tématu se podílejí