Chirální HPLC separace

Text

Vyvíjíme a optimalizujeme separační metody na chirálních stacionárních fázích pro feroelektrické kapalně krystalické materiály v analytickém měřítku.

Zabýváme se studiem vlivu různé laterální substituce v jádru molekuly na separační chování jednotlivých kapalně krystalických materiálů při použití různých chirálních stacionárních fází v normálním separačním módu.

Intenzivně studujeme vliv fotoizomerizace kapalně krystalických materiálů obsahujících azo skupinu ve skeletu na separační chování jednotlivých materiálů.

Vývoj a optimalizace chirálních metod probíhá v analytickém měřítku s využitím DAD detektoru, který je schopen zaznamenávat 3D spektra. Nezbytnou součástí přístroje je termostat prostoru pro uložení separační kolony.

Obr 4 CZ.jpg
Popis

Chromatogramy racemické směsi a čistého (S)-enantiomeru fotosenzitivní látky. Separace racemické směsi (a) a čistého (S)-enantiomeru (b) měřené ve tmě, a separace těchto materiálů po UV ozáření, racemická směs (c) a čistý (S)-enantiomer (d). Separační podmínky jsou popsané v článku, z kterého je obrázek převzat DOI: 10.1002/jssc.201601386

 

 

Na tématu se podílejí