Charakterizace připravených materiálů

Text

V připravených materiálech vyhledáváme strukturní fázové přechody a stanovujeme jejich základní termodynamická data (teplota, změna enthalpie, změna entropie) pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). Fázové složení, strukturní data a rozměry krystalitů jsou stanoveny rentgenovou difrakcí, částečně ve spolupráci s Oddělením analýzy materiálů. Některé monokrystaly jsou charakterizovány rentgenovou difrakcí monokrystalů v kooperaci s Oddělením strukturní analýzy. Využíváme také řádkovací elektronovou mikroskopii v Oddělení analýzy materiálů. Vyhledáváme a stanovujeme nelineárně optické vlastnosti. Ramanova spektroskopie je užívána ve spolupráci s výzkumnou skupinou dielektrické a infračervené spektroskopie.

Charakterizujeme elektrickou aktivitu feroelektrických biomateriálů ponořených do roztoku měřením zeta potenciálu u rozhraní pevná fáze – kapalina.

Vkládání vzorku do diferenčního skenovacího kalorimetru
Popis
Vkládání vzorku do diferenčního skenovacího kalorimetru vakuovou pinzetou.
Aparatura pro generaci druhé harmonické
Popis
Aparatura pro generaci druhé harmonické – výzkum nelineárně optických materiálů.

 

Na tématu se podílejí