Biomedikální a bioanalytické aplikace

Perex

Nově vyvíjené funkční povrchy a biomateriály jsou aplikovány ve vývoji bioanalytických metod a biosensorů. Jsou kombinovány s fyzikálně-technologickými principy tak, aby byly splněny požadavky potenciálního konečného uživatele dané technologie, a to v oblastech zahrnujících bezpečnost potravin či lékařskou a veterinární diagnostiku.

Na tématu se podílejí