Astrometrie

Perex

Úkolem astrometrie je přesné určení poloh a pohybů hvězd a dalších těles ve vesmíru. Tato disciplína má velmi dlouhou historii. První katalogy obsahovaly pouze stovky hvězd. Díky zdokonalovaným měřicím a pozorovacím technikám se tyto katalogy v průběhu času podstatně rozšiřovaly. V současné době je nejúplnější katalog vytvářen z dat shromážděných vesmírnou observatoří Gaia. Většina údajů v katalogu se týká naší Galaxie a cílem mise Gaia je vytvoření její 3D mapy.

Text

Mapa Gaia upoutala naši pozornost před několika lety. Tehdy jsme se zajímali především o metody využívané pro analýzu dat ze spektrometru ALICE v CERNu.  Především se jednalo o zkoumání azimutálních asymetrií částic produkovaných při srážkách těžkých iontů. Statistická analýza azimutálních asymetrií nás motivovala k vývoji obecnější metody pro identifikaci různých typů shlukování ve 2D a 3D obrazcích. Metodu jsme zkusili využít v astrometrii.  Z volně dostupných dat Gaia ( katalog DR2) se nám podařilo "vyfiltrovat" katalog fyzických binárních hvězd s úhlovou a prostorovou separací > 0,5as a < 0,15pc. Jejich celkový počet asi 80 000 kandidátů znamená, že jsme vytvořili zatím nejobsažnější katalog fyzických dvojhvězd v regionu přístupném s astrometrickým rozlišením Gaia. Data Gaia nabízejí celou řadu dalších statistických analýz. Některé z nich chceme prozkoumat v dalších krocích.

Na tématu se podílejí