Antiferromagnetická spintronika (ASPIN)

Text

Cílem projektu je otevřít a prozkoumat novou výzkumnou cestu s novými informačními technologiemi na jejím obzoru, kde se antifromagnety dostávají do centra pozornosti. Antiferromagnety a ferromagnety představují dvě základní formy magnetismu, přičemž antiferromagnety jsou z nich běžnější.  Kvůli jejich kompenzovanému magnetickému momentu je manipulace a detekce antiferomagnetů mnohem obtížnější než pro ferromagnety. To ponechalo antiferromagnety po dobu jejich staleté historie prakticky nevyužité a jen málo prozkoumané, na rozdíl od tisíceletí fascinace a využití feromagnetů. Projekt staví na našem nedávném objevu nového relativistického fenoménu, který nám umožňuje efektivně ovládat antiferomagnetické momenty ve spintronických zařízeních a tím otevřít množství známých a nově identifikovaných vlastností této „spící“ třídy materiálů. Navrhujeme prozkoumat tři vzájemně propojené výzkumné oblasti: (i) Koncept antiferomagnetické paměťové logiky vhodný pro vývoj budoucích informačních technologií „Beyond Moore“. (ii) Antiferromagnetické součástky pro paměti a logiku reagující na pulzy zmenšené o dvanáct řádů ze sekund na pikosekundy. (iii) koncept, ve kterém antiferomagnety poskytují sjednocující platformu pro realizaci synergií mezi třemi významnými poli současné fyziky kondenzovaných látek, jmenovitě spintronika, Diracovy kvazičástice a topologické fáze. Naše nedávné úspěchy, včetně demonstrace USB antiferomagnetické paměti, činí z Evropy rodiště vznikajícího pole antiferomagnetické spintroniky. Abychom rozhodujícím způsobem přispěli k tomu, že budoucí vědecký a technologický dopad této oblasti zůstane v Evropě, spojíme kritické množství sedmi akademických pracovišť a technologického partnera pokrývajících všechny potřebné dovednosti.

Na tématu se podílejí