Aktivní optické nanomateriály

Text

Zkoumáme kovové nanostruktury, které umožňují kontrolovat rozložení elektromagnetického pole prostřednictvím rezonanční excitace povrchových plazmonů. Tato interakce je doprovázena silným zesílením intenzity optického pole, což umožnuje měřit slabé signály pomocí různých metod optické spektroskopie. Věnujeme pozornost kovových nanostrukturám, jejichž geometrii lze aktivně konfigurovat a tím vykazovat laditelné optické vlastnosti. Konkrétně jsou tyto materiály připravovány s použitím responzivních polymerních sítí tvořících hydrogely a zkoumáme je pro aktivaci řízenou vnějším podnětem. Mimo jiné jsou zkoumány termoresponzivní hydrogely v kombinaci s plasmonickým ohřevem pro aplikace v miniaturních mikro a nanostrojích, které mohou provádět pohyb ve spojení s senzorickou funkcí.

Na tématu se podílejí