Absorpce a desorpce vodíku v kovových materiálech

Text

Jednou z důležitých oblastí výzkumu skupiny MCM je charakterizace vlivu vodíku na strukturu a vlastnosti kovových materiálů. Zaměřujeme se na studium hořčíkových slitin, které jsou perspektivní jako materiály pro uchovávání vodíku v pevné fázi a vodíkové křehnutí vybraných konstrukčních materiálů (titanové slitiny, maraging oceli, 3D tištěné slitiny). Materiály jsou syceny vodíkem jak z plynné fáze (viz obrázek autoklávu) a elektrolytickým postupem. Porovnání obou metod nám umožňuje hledat optimální parametry pro absorpci a desorpci vodíku v kovových materiálech.

Autokláv pro sycení kovových materiálů vodíkem z plynné fáze.
Popis
Obrázek autokláv pro sycení kovových materiálů vodíkem z plynné fáze.
Na tématu se podílejí