Společná laboratoř pro magnetická studia (SLMS)

Text

Společná laboratoř pro magnetická studia je sdíleným pracovištěm Fyzikálního ústavu (oddělení 11) a Matematicko-fyzikální fakulty UK nabízející unikátní možnost studia převážně pevných látek v kombinovaných extrémních podmínkách – v teplotním oboru 30 mK-1000 K, magnetických polích do 19,5 T a za hydrostatického tlaku do 6 GPa. K dispozici je široké spektrum experimentálních metod: magnetizace, střídavá susceptibilita, elektrická a tepelná vodivost, tepelná kapacita, dilatometrie, termosíla, měření s rotátorem, mikroskopie atomových a magnetických sil (AFM/MFM) a další. Laboratoř je otevřená pro měření nejen pro výzkumné pracovníky obou institucí, ale i pro širokou vědeckou komunitu. ​V současné době začleněna do MGML.

Společná laboratoř pro magnetická studia

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Kontaktní osoba z FZU: Ing. Martin ŽáčekDr. Oleg Heczko, Mgr. Martin Míšek, Ph.D.

Vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr. (e-mail: javor [at] mag [dot] mff [dot] cuni [dot] cz)