Společná laboratoř optiky

Text

Společné pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze bylo založeno v roce 1984. Základem činnosti Společné laboratoře optiky (SLO) je základní i aplikovaný výzkum v oblastech kvantové a nelineární optiky, vlnové optiky a fyziky povrchů a vrstev.

Na poli kvantové a nelineární optiky jsou hlavními předměty zájmu generace, přenos, detekce a kvantové zpracování informace. Pro tyto účely využíváme jako hlavní nástroj tzv. fotonová dvojčata získaná procesem parametrické sestupné frekvenční konverze.

Skupina laserových a optických technologií se dlouhodobě zabývá pokročilými přístupy zaměřenými na různé oblasti aplikované optiky a významně přispívá také k činnosti velkých mezinárodních kolaborací pro výzkum kosmického záření (např. Observatoř Pierra Augera nebo kolaborace CTA – Cherenkov Telescope Array), pro které vyvíjí systémy fluorescenčních detektorů. Skupina se dále zabývá syntézou povrchů a vrstev metodami depozice z plazmatu a vakuovým napařováním, studiem mechanických vlastností tenkých vrstev a interakcí povrchů s intenzivními laserovými svazky.

Skupina částicové fyziky je zejména spojena s experimentem CERN-ATLAS na urychlovači LHC v CERNu, kde se podílí na vývoji detekčních zařízení a fyzikálních analýzách. Otázkami vlnové optiky a aplikacemi bezkontaktních měřicích metod založených na statistické optice se zabývají členové skupiny vlnové optiky.

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 50A
772 07 Olomouc

Vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.