Společná laboratoř nízkých teplot

Text

Společná laboratoř nízkých teplot je sdíleným pracovištěm Fyzikálního ústavu (oddělení 11), Ústavu anorganické chemie, Matematicko-fyzikální fakulty (Katedra fyziky nízkých teplot) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje experimentální možnosti k měření 57Fe a 119Sn mössbauerových spekter povrchových vrstev nebo objemových materiálů v rozmezí teplot od 4,2 K až k 1300 K, ve vnějším magnetickém poli kolmém na paprsky γ až 6 Tesla při nízkých teplotách (až do RT), při extrémním tlaku až 50 GPa, ve vakuu nebo v různě modifikované atmosféře.

Společná laboratoř nízkých teplot

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8

Vedoucí pracoviště: Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Zástupce vedoucího:  Dr. Oleg Heczko