Laboratoř optospintroniky

Text

Laboratoř Optospintroniky (LOS) je společné pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK) a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZÚ AV ČR). Laboratoř byla založena v roce 2011 jako výsledek rozsáhlé spolupráce mezi Oddělením kvantové optiky a optoelektroniky na MFF UK a Oddělením spintroniky a nanoelektroniky z FZÚ AV ČR.

Od roku 2017 je výzkum v LOS částečně podporován evropským výzkumným projektem ASPIN uděleným v soutěži Future and Emerging Technologies v rámci pilíře Excelentní výzkum rámcového programu Horizon 2020.

Společná laboratoř opto-spintroniky

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2

Vedoucí pracoviště: Doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (e-mail: nemec [at] karlov [dot] mff [dot] cuni [dot] cz)

Kontaktní osoba z FZU: prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.