Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 2. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 3. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 4. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 5. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 6. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 7. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 8. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 9. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 10. A note on triplet-triplet fission of singlet excitons in molecular crystals
  Czech. J. Phys. 22 (1972) 566
 11. J. Kaczér, I. Tomáš
  physica status solidi (a) 10 (1972) 619-629.
 12. L. Murtinová, Z. Frait
  Physics Letters A 40 (1972) 29-30.
 13. Z. Frait, R. Gemperle
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 1259-1268.
 14. Z. Frait, D. Fraitová
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 890-895.
 15. J. Šesták, K. Závěta, V. Roskovec, F. Zounová
  Journal of the American Ceramic Society 55 (1972) 537-537.