Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 2. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 3. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 4. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 5. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 6. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 7. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 8. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 9. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 10. M. Ondris, Z. Frait
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 883-885.
 11. Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 463-465.
 12. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 360-368.
 13. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 1-9.
 14. V. Kamberský, Z. Málek, Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 171-178.
 15. MAGNETORESISTANCE OF FERRITES IN THE CURIE-POINT REGION
  Soviet Physics - Solid State 3 (1961) 624-626
 16. The use of the Kramers-Kronig relations in determining optical constants
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 787
 17. Dispersion relation for complex reflectivity
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 541