Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 2. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 3. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 4. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 5. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 6. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 7. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 8. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 9. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 10. Polaron effect on the optical absorption edge in semiconductors
  phys. stat. sol. 19 (1967) K39
 11. Z. Frait, D. Fraitová
  physica status solidi (b) 23 (1967) 501-507.
 12. The use of the Kramers-Kronig relations in determining optical constants
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 787
 13. Dispersion relation for complex reflectivity
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 541
 14. MAGNETORESISTANCE OF FERRITES IN THE CURIE-POINT REGION
  Soviet Physics - Solid State 3 (1961) 624-626
 15. M. Ondris, Z. Frait
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 883-885.
 16. Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 463-465.
 17. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 360-368.
 18. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 1-9.
 19. V. Kamberský, Z. Málek, Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 171-178.