Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

  1. P. Demo, L. Farkas, J. Kratochvil
    Influence of solidification of binary eutectic lamellar systems on surface tension driven convection in zero gravity conditions.
    Cryst. Res. Technol. 19 (1984) 1507-1513.
  2. The Auger spectra from alloys: effect of partial long-range order
    phys. status solidi b 124 (1984) 179
  3. K C. Hass, B. Velický, H. Ehrenreich
    Simplification of Green's functions calculations through analytic continuation
    Phys. Rev. B 29 (1984) 3697
  4. J. Málek, V. Drchal, B. Hejda, Z. Zalis
    Electronic excitations in doubly charged TCNQ dimers, trimers and tetramers
    Chemical Physics 89 (1984) 361
  5. J. Fuksa, V. Kopsky
    Lecture Notes in Physics 201 (1984) 381-383. Eds. G. Denardo, G. Ghirardi, T. Weber, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Print ISBN 978-3-540-13335-3, Online ISBN 978-3-540-38859-3
  6. The single-site approximation for disordered canonical d-band metal alloys
    Solid State Commun. 52 (1984) 1007
  7. B. Velický, A. Pieczonkova
    Co se může stát během 1 ps: nové cesty časově rozlišené spektroskopie v polovodičích
    Ces. čas. fyz. A34 (1984) 478
  8. Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 236-246.
  9. I. Tomáš, K. Pátek
    Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 1090-1101.
  10. I. Tomáš, G. Vértesy, M. Balaskó
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 287-290.
  11. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 44 (1984) 292-298.
  12. L. Půst, Z. Frait
    physica status solidi (a) 85 (1984) 179-188.
  13. L. Půst, Z. Frait
    physica status solidi (b) 122 (1984) 535-541.
  14. physica status solidi (b) 124 (1984) 609-618.
  15. physica status solidi (b) 125 (1984) 187-196.
  16. M. Jirsa, V. Kamberský
    physica status solidi (b) 126 (1984) 547-555.
  17. Z. Frait, N. Zárubová, P. Duhaj
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 159-161.
  18. J. Schneider, A. Handstein, K. Závěta
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 73-88.
  19. K. Závěta, Z. Kalva, V. Kamberský, J. Schneider, A. Handstein
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 162-164.
  20. A. Apostolov, M. Michov, Z. Charizanova, K. Závěta, Ch. Christov, P. Čolakov
    Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 46-52.
  21. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
    phys. status solidi b 86 (1978) K89
  22. E. Boos, J. Chýla
    INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
    Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
  23. Z.Chvoj, P. Pokorný
    Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
  24. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
    physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
  25. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
  26. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
    MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
    IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
  27. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
    Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
  28. Present state of development of magnetic bubble memories
    Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
  29. W.J. Choyke, K. Závěta
    On industrial and university research
    Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.