Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 2. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 3. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 4. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 5. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 6. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 7. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 8. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 9. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 10. Triplet excitations at high temperatures in 1:1  TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 23 (1973) 100
 11. The effect of the temperature and magnetic field on TCNQ anion radical salts in dimer approximation
  Czech. J. Phys. 23 (1973) 832
 12. Z. Frait, D. Fraitová, D. Doskočilová
  Czechoslovak Journal of Physics 23 (1973) 908-917.
 13. Z. Frait, D. Doskočilová
  Czechoslovak Journal of Physics 23 (1973) 491-494.
 14. Czechoslovak Journal of Physics 23 (1973) 188-196.
 15. Czechoslovak Journal of Physics 23 (1973) 512-519.
 16. I. Tomáš, R. A. Szymczak, J. Kaczér
  physica status solidi (a) 16 (1973) 439-445.
 17. J. Honzátko, J. Šebek, J. Kajfosz, J. Stehno, Z. Kosina, K. Konečný
  Nuclear Physics A 209 (1973) 249-251.
 18. K. Závěta, A. Bergstein, V. Roskovec, J. Šesták, F. Zounová
  Czechoslovak Journal of Physics 23 (1973) 837-844.