Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 2. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 3. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 4. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 5. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 6. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 7. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 8. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 9. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 10. A note on triplet-triplet fission of singlet excitons in molecular crystals
  Czech. J. Phys. 22 (1972) 566
 11. J. Šesták, K. Závěta, V. Roskovec, F. Zounová
  Journal of the American Ceramic Society 55 (1972) 537-537.
 12. J. Kaczér, I. Tomáš
  physica status solidi (a) 10 (1972) 619-629.
 13. L. Murtinová, Z. Frait
  Physics Letters A 40 (1972) 29-30.
 14. Z. Frait, R. Gemperle
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 1259-1268.
 15. Z. Frait, D. Fraitová
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 890-895.