Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. P. Demo, L. Farkas, J. Kratochvil
  Influence of solidification of binary eutectic lamellar systems on surface tension driven convection in zero gravity conditions.
  Cryst. Res. Technol. 19 (1984) 1507-1513.
 2. The Auger spectra from alloys: effect of partial long-range order
  phys. status solidi b 124 (1984) 179
 3. K C. Hass, B. Velický, H. Ehrenreich
  Simplification of Green's functions calculations through analytic continuation
  Phys. Rev. B 29 (1984) 3697
 4. J. Málek, V. Drchal, B. Hejda, Z. Zalis
  Electronic excitations in doubly charged TCNQ dimers, trimers and tetramers
  Chemical Physics 89 (1984) 361
 5. J. Fuksa, V. Kopsky
  Lecture Notes in Physics 201 (1984) 381-383. Eds. G. Denardo, G. Ghirardi, T. Weber, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Print ISBN 978-3-540-13335-3, Online ISBN 978-3-540-38859-3
 6. The single-site approximation for disordered canonical d-band metal alloys
  Solid State Commun. 52 (1984) 1007
 7. B. Velický, A. Pieczonkova
  Co se může stát během 1 ps: nové cesty časově rozlišené spektroskopie v polovodičích
  Ces. čas. fyz. A34 (1984) 478
 8. Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 236-246.
 9. I. Tomáš, K. Pátek
  Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 1090-1101.
 10. I. Tomáš, G. Vértesy, M. Balaskó
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 287-290.
 11. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 44 (1984) 292-298.
 12. L. Půst, Z. Frait
  physica status solidi (a) 85 (1984) 179-188.
 13. L. Půst, Z. Frait
  physica status solidi (b) 122 (1984) 535-541.
 14. physica status solidi (b) 124 (1984) 609-618.
 15. physica status solidi (b) 125 (1984) 187-196.
 16. M. Jirsa, V. Kamberský
  physica status solidi (b) 126 (1984) 547-555.
 17. Z. Frait, N. Zárubová, P. Duhaj
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 159-161.
 18. J. Schneider, A. Handstein, K. Závěta
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 73-88.
 19. K. Závěta, Z. Kalva, V. Kamberský, J. Schneider, A. Handstein
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 162-164.
 20. A. Apostolov, M. Michov, Z. Charizanova, K. Závěta, Ch. Christov, P. Čolakov
  Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 46-52.
 21. I. Bartos, F. Máca
  Surface Green function for interfaces of general shape
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 619-625.
 22. The coherent pseudopotential approximation
  J. Phys. F: Metal Phys. 6 (1976) 2247
 23. Correlated motion of a pair of electrons in a random alloy
  J. Phys. Chem. Solids 37 (1976) 655
 24. Evaluation of the path integrals for non-interacting electron gas in a random Gaussian potential
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 967
 25. On the origin of the two charge-transfer peaks in the light absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 226
 26. Effect of electron-exciton and electron-vibronic interactions in the absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 660
 27. Triplet exciton energy and the magnitude of the charge-transfer interactions inside dimers in the Alkali-TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 1041
 28. L. Kraus, J. Schneider, H. Wiesner
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 601-602.
 29. J. Baszyński, Z. Frait
  physica status solidi (b) 73 (1976) K85-K88.
 30. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 31. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 32. A note on triplet-triplet fission of singlet excitons in molecular crystals
  Czech. J. Phys. 22 (1972) 566
 33. J. Kaczér, I. Tomáš
  physica status solidi (a) 10 (1972) 619-629.
 34. L. Murtinová, Z. Frait
  Physics Letters A 40 (1972) 29-30.
 35. Z. Frait, R. Gemperle
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 1259-1268.
 36. Z. Frait, D. Fraitová
  Czechoslovak Journal of Physics 22 (1972) 890-895.
 37. J. Šesták, K. Závěta, V. Roskovec, F. Zounová
  Journal of the American Ceramic Society 55 (1972) 537-537.
 38. Theory of electronic transport in disordered binary alloys: coherent-potential approximation
  Phys. Rev. 184 (1969) 614