Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. Z. Chvoj, P. Demo
  The basic equations of surface phases
  Adv. Space Res., vol I, COSPAR, U. K., 1981, pp. 21-24.
 2. I. Bartos, F. Máca
  physica status solidi (b) 107 (1981) 513-519.
 3. Theory of the Auger spectra of narrow-band metals with impurities
  phys. status solidi b 108 (1981) 683
 4. I. Gregora, B. Velický, M. Zavetova
  Refractive index of crystalline and amorphous GeS
  phys. status solidi b 104 (1981) K95
 5. Electronic states in amorphous germanium chalcogenides
  J. Physique 42, Suppl. 10 (1981) C4-133
 6. V. Szocs, V. Capek, B. Velický
  Simple two-band s-d model for ferromagnetic semiconductors with hybridization II. Further development and optical properties
  phys. status solidi b 103 (1981) 139
 7. SELF-CONSISTENTLY EMBEDDED ION - A NEW APPROACH TO THE ELECTRONIC-STRUCTURE CALCULATION
  Phys. Status Solidi B-Basic Res. 106 (1981) K39 - K41
 8. A. Graja, R. Swietlik, G. Sekretarczyk, K. Král
  Temperature dependence of infrared absorption in dimerized simple TCNQ salt of Trimethylbenzimidazol
  Acta Phys. Polon. A 59 (1981) 77
 9. P. Pokorný, A. Bohun, H. Opyrchal
  Czechoslovak Journal of Physics B 31/9 (1981) 1043-1048.
 10. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 63 (1981) 669-675.
 11. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 64 (1981) 449-456.
 12. I. Tomáš, B. N. D. Shija, V. K. Srivastava
  physica status solidi (a) 67 (1981) 325-332.
 13. L. Půst, Z. Frait
  Physics Letters A 86 (1981) 48-50.
 14. J. Šimšová, S. Krupička, M. Maryško, I. Tomáš
  Influence of cobalt substitutions on the domain structure of (100) and (111) YIF films
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 121-125.
 15. Z. Smetana, V. Šíma, J. Buriánek, J. Šebek
  MAGNETIC-PROPERTIES OF THE U0.5Ho0.5Ga2 COMPOUND
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 149-151.
 16. J. Šebek, J. Stehno, V. Sechovský, E. Gratz
  Solid State Communications 40 (1981) 457-458.
 17. H. Turčičová, M. Chvojka, J. Skála
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 1070-1083.
 18. E. Wieser, A. Handstein, J. Schneider, K. Závěta
  physica status solidi (a) 66 (1981) 607-612.
 19. K. Závěta, Z. Kalva, I. Veltruský, S. Kobe
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 917-926.
 20. Lifetime effects and the polaron dispersion lawin the weak coupling limit
  Čs. čas. fyz. 34 (1966) 379
 21. B. Velický, J. Sak
  Excitonic effects in the interbandabsorption of semiconductors
  phys. stat. sol. 16 (1966) 147
 22. Z. Frait, D. Fraitová, M. Kotrbová, Z. Hauptman
  Czechoslovak Journal of Physics 16 (1966) 837-841.
 23. B. Heinrich, Z. Frait
  physica status solidi (b) 16 (1966) K11-K14.
 24. K. Závěta, E. I. Trinkler, F. Zounová
  MAGNETIC AFTER-EFFECT SPECTRA OF MN-FERRITES FROM 4.2 TO 300 °K
  physica status solidi 14 (1966) K9