Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. L. VOSIKA , P. Novák, A. CEJCHAN
  CORRECTION TO THE SINGLE ION ANISOTROPY MODEL
  Czech. J. Phys. 33 (1983) 221 - 229
 2. Second-order perturbation treatment of correlations in transition metal alloys
  phys. status solidi b 116 (1983) 119
 3. K. C. Hass, H. Ehrenreich, B. Velický
  Electronic structure of Hg Cd Te
  Phys. Rev. B 27 (1983) 1088
 4. V. Janiš, J. Souček, V. Souček
  Operator formalism equivalent to the Feynman quantization technique
  Journal of Mathematical Physics 24 (1983) 834-838.
 5. F. Kosek, J. Chlebny, Z. Cimpl, J. Mašek
  Structural and some physical properties of AsS system
  Phil. Mag. B47 (1983) 627
 6. Temperature dependence of near infrared absorption of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 33 (1983) 314
 7. Intermediate infrared absorption of dianion (2TCNQ)
  Czech. J. Phys. 33 (1983) 791
 8. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 35 (1983) 37-42.
 9. Physics Letters A 99 (1983) 189-192.
 10. L. Kraus, D. Fraitová
  Physics Letters A 97 (1983) 417-420.
 11. L. Půst, Z. Frait
  Solid State Communications 45 (1983) 103-105.
 12. I. Tomáš, L. Murtinová, J. Kaczér
  physica status solidi (a) 75 (1983) 121-127.
 13. I. Tomáš, Yu. A. Kuzin
  physica status solidi (a) 80 (1983) 43-50.
 14. G. Vértesy, I. Tomáš, Z. Vértesy, M. Balaskó
  physica status solidi (a) 77 (1983) K87-K90.
 15. L. Vosika, A. Čejchan, P. Novák
  Correction to the Single Ion Anistrophy Model
  Czech. J. Phys. B33 (1983) 221 - 225
 16. J. Kočka, M. Vanecek, Z. Kožíšek, O. Stika, J. Beichler
  Journal of Non-Crystalline Solids 50&60 (1983) 293-296.
 17. M. Vanecek, J. Kočka, J. Stuchlík, Z. Kožíšek, O. Stika, A. Triska
  Solar Energy Materials 8 (1983) 411-423.
 18. Z. Kožíšek, Z. Chvoj
  Crystal Research and Technology 18 (1983) 307-313.
 19. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 20. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 21. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 22. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 23. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 24. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 25. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 26. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 27. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 28. Theory of electronic transport in disordered binary alloys: coherent-potential approximation
  Phys. Rev. 184 (1969) 614
 29. Lifetime effects and the polaron dispersion lawin the weak coupling limit
  Čs. čas. fyz. 34 (1966) 379
 30. B. Velický, J. Sak
  Excitonic effects in the interbandabsorption of semiconductors
  phys. stat. sol. 16 (1966) 147
 31. Z. Frait, D. Fraitová, M. Kotrbová, Z. Hauptman
  Czechoslovak Journal of Physics 16 (1966) 837-841.
 32. B. Heinrich, Z. Frait
  physica status solidi (b) 16 (1966) K11-K14.
 33. K. Závěta, E. I. Trinkler, F. Zounová
  MAGNETIC AFTER-EFFECT SPECTRA OF MN-FERRITES FROM 4.2 TO 300 °K
  physica status solidi 14 (1966) K9