Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. Z. Chvoj, P. Demo
  The basic equations of surface phases
  Adv. Space Res., vol I, COSPAR, U. K., 1981, pp. 21-24.
 2. I. Bartos, F. Máca
  physica status solidi (b) 107 (1981) 513-519.
 3. Theory of the Auger spectra of narrow-band metals with impurities
  phys. status solidi b 108 (1981) 683
 4. I. Gregora, B. Velický, M. Zavetova
  Refractive index of crystalline and amorphous GeS
  phys. status solidi b 104 (1981) K95
 5. Electronic states in amorphous germanium chalcogenides
  J. Physique 42, Suppl. 10 (1981) C4-133
 6. V. Szocs, V. Capek, B. Velický
  Simple two-band s-d model for ferromagnetic semiconductors with hybridization II. Further development and optical properties
  phys. status solidi b 103 (1981) 139
 7. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 63 (1981) 669-675.
 8. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 64 (1981) 449-456.
 9. I. Tomáš, B. N. D. Shija, V. K. Srivastava
  physica status solidi (a) 67 (1981) 325-332.
 10. L. Půst, Z. Frait
  Physics Letters A 86 (1981) 48-50.
 11. J. Šimšová, S. Krupička, M. Maryško, I. Tomáš
  Influence of cobalt substitutions on the domain structure of (100) and (111) YIF films
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 121-125.
 12. E. Wieser, A. Handstein, J. Schneider, K. Závěta
  physica status solidi (a) 66 (1981) 607-612.
 13. K. Závěta, Z. Kalva, I. Veltruský, S. Kobe
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 917-926.
 14. Z. Smetana, V. Šíma, J. Buriánek, J. Šebek
  MAGNETIC-PROPERTIES OF THE U0.5Ho0.5Ga2 COMPOUND
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 149-151.
 15. J. Šebek, J. Stehno, V. Sechovský, E. Gratz
  Solid State Communications 40 (1981) 457-458.
 16. H. Turčičová, M. Chvojka, J. Skála
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 1070-1083.
 17. SELF-CONSISTENTLY EMBEDDED ION - A NEW APPROACH TO THE ELECTRONIC-STRUCTURE CALCULATION
  Phys. Status Solidi B-Basic Res. 106 (1981) K39 - K41
 18. A. Graja, R. Swietlik, G. Sekretarczyk, K. Král
  Temperature dependence of infrared absorption in dimerized simple TCNQ salt of Trimethylbenzimidazol
  Acta Phys. Polon. A 59 (1981) 77
 19. P. Pokorný, A. Bohun, H. Opyrchal
  Czechoslovak Journal of Physics B 31/9 (1981) 1043-1048.
 20. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Single-site approximation in the electronic theory of simple binary alloys
  Phys. Rev. 175 (1968) 747
 21. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Electronic structure of binary alloys: Tight binding approximation
  Bull. Amer. Phys. Soc. 13 (1968) 643
 22. S. Krupička, K. Závěta
  Journal of Applied Physics 39 (1968) 930-938.
 23. K. Závěta, F. Zounová, E.F. Trinkler
  Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 1314-1321.
 24. Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 810-812.
 25. CONFERENCE ON ELECTRONIC PROCESSES IN LOW MOBILITY SOLIDS
  Československý časopis pro fyziku 16 (1968) 514-514.
 26. Lifetime effects and the polaron dispersion lawin the weak coupling limit
  Čs. čas. fyz. 34 (1966) 379
 27. Z. Frait, D. Fraitová, M. Kotrbová, Z. Hauptman
  Czechoslovak Journal of Physics 16 (1966) 837-841.
 28. B. Heinrich, Z. Frait
  physica status solidi (b) 16 (1966) K11-K14.
 29. K. Závěta, E. I. Trinkler, F. Zounová
  MAGNETIC AFTER-EFFECT SPECTRA OF MN-FERRITES FROM 4.2 TO 300 °K
  physica status solidi 14 (1966) K9
 30. B. Velický, J. Sak
  Excitonic effects in the interbandabsorption of semiconductors
  phys. stat. sol. 16 (1966) 147