Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 2. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 3. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 4. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 5. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 6. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 7. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 8. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 9. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 10. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Single-site approximation in the electronic theory of simple binary alloys
  Phys. Rev. 175 (1968) 747
 11. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Electronic structure of binary alloys: Tight binding approximation
  Bull. Amer. Phys. Soc. 13 (1968) 643
 12. S. Krupička, K. Závěta
  Journal of Applied Physics 39 (1968) 930-938.
 13. K. Závěta, F. Zounová, E.F. Trinkler
  Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 1314-1321.
 14. Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 810-812.
 15. CONFERENCE ON ELECTRONIC PROCESSES IN LOW MOBILITY SOLIDS
  Československý časopis pro fyziku 16 (1968) 514-514.
 16. Lifetime effects and the polaron dispersion lawin the weak coupling limit
  Čs. čas. fyz. 34 (1966) 379
 17. Z. Frait, D. Fraitová, M. Kotrbová, Z. Hauptman
  Czechoslovak Journal of Physics 16 (1966) 837-841.
 18. B. Heinrich, Z. Frait
  physica status solidi (b) 16 (1966) K11-K14.
 19. K. Závěta, E. I. Trinkler, F. Zounová
  MAGNETIC AFTER-EFFECT SPECTRA OF MN-FERRITES FROM 4.2 TO 300 °K
  physica status solidi 14 (1966) K9
 20. B. Velický, J. Sak
  Excitonic effects in the interbandabsorption of semiconductors
  phys. stat. sol. 16 (1966) 147