Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. J. Fuksa, V. Kopsky
  Lecture Notes in Physics 201 (1984) 381-383. Eds. G. Denardo, G. Ghirardi, T. Weber, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Print ISBN 978-3-540-13335-3, Online ISBN 978-3-540-38859-3
 2. The single-site approximation for disordered canonical d-band metal alloys
  Solid State Commun. 52 (1984) 1007
 3. B. Velický, A. Pieczonkova
  Co se může stát během 1 ps: nové cesty časově rozlišené spektroskopie v polovodičích
  Ces. čas. fyz. A34 (1984) 478
 4. Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 236-246.
 5. I. Tomáš, K. Pátek
  Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 1090-1101.
 6. I. Tomáš, G. Vértesy, M. Balaskó
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 287-290.
 7. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 44 (1984) 292-298.
 8. L. Půst, Z. Frait
  physica status solidi (a) 85 (1984) 179-188.
 9. L. Půst, Z. Frait
  physica status solidi (b) 122 (1984) 535-541.
 10. physica status solidi (b) 124 (1984) 609-618.
 11. physica status solidi (b) 125 (1984) 187-196.
 12. M. Jirsa, V. Kamberský
  physica status solidi (b) 126 (1984) 547-555.
 13. Z. Frait, N. Zárubová, P. Duhaj
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 159-161.
 14. J. Schneider, A. Handstein, K. Závěta
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 43 (1984) 73-88.
 15. K. Závěta, Z. Kalva, V. Kamberský, J. Schneider, A. Handstein
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 41 (1984) 162-164.
 16. A. Apostolov, M. Michov, Z. Charizanova, K. Závěta, Ch. Christov, P. Čolakov
  Czechoslovak Journal of Physics 34 (1984) 46-52.
 17. P. Demo, L. Farkas, J. Kratochvil
  Influence of solidification of binary eutectic lamellar systems on surface tension driven convection in zero gravity conditions.
  Cryst. Res. Technol. 19 (1984) 1507-1513.
 18. The Auger spectra from alloys: effect of partial long-range order
  phys. status solidi b 124 (1984) 179
 19. K C. Hass, B. Velický, H. Ehrenreich
  Simplification of Green's functions calculations through analytic continuation
  Phys. Rev. B 29 (1984) 3697
 20. J. Málek, V. Drchal, B. Hejda, Z. Zalis
  Electronic excitations in doubly charged TCNQ dimers, trimers and tetramers
  Chemical Physics 89 (1984) 361
 21. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 22. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 23. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 24. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 25. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 26. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 27. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 28. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 29. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 30. Theory of electronic transport in disordered binary alloys: coherent-potential approximation
  Phys. Rev. 184 (1969) 614
 31. B. Velický, V. Frei
  The chemical bond in CdSb
  Czech. J. Phys. 13 (1963) 594
 32. Z. Frait, B. Heinrich, M. Ondris
  Physics Letters 3 (1963) 276-277
 33. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi (b) 3 (1963) 3-30.
 34. physica status solidi (b) 3 (1963) K408-K411.
 35. Czechoslovak Journal of Physics 13 (1963) 471-473.
 36. physica status solidi (b) 3 (1963) 2111-2118.
 37. K. Závěta, E. Svirina, O. Malikova
  EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE ELECTRICAL PROPERTIES OF A MANGANESE FERRITE CRYSTAL
  Soviet Physics-Solid State 4 (1963) 2628-2629