Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. Z. Chvoj, P. Demo
  The basic equations of surface phases
  Adv. Space Res., vol I, COSPAR, U. K., 1981, pp. 21-24.
 2. I. Bartos, F. Máca
  physica status solidi (b) 107 (1981) 513-519.
 3. Theory of the Auger spectra of narrow-band metals with impurities
  phys. status solidi b 108 (1981) 683
 4. I. Gregora, B. Velický, M. Zavetova
  Refractive index of crystalline and amorphous GeS
  phys. status solidi b 104 (1981) K95
 5. Electronic states in amorphous germanium chalcogenides
  J. Physique 42, Suppl. 10 (1981) C4-133
 6. V. Szocs, V. Capek, B. Velický
  Simple two-band s-d model for ferromagnetic semiconductors with hybridization II. Further development and optical properties
  phys. status solidi b 103 (1981) 139
 7. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 63 (1981) 669-675.
 8. L. Kraus, Z. Frait, J. Schneider
  physica status solidi (a) 64 (1981) 449-456.
 9. I. Tomáš, B. N. D. Shija, V. K. Srivastava
  physica status solidi (a) 67 (1981) 325-332.
 10. L. Půst, Z. Frait
  Physics Letters A 86 (1981) 48-50.
 11. J. Šimšová, S. Krupička, M. Maryško, I. Tomáš
  Influence of cobalt substitutions on the domain structure of (100) and (111) YIF films
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 121-125.
 12. E. Wieser, A. Handstein, J. Schneider, K. Závěta
  physica status solidi (a) 66 (1981) 607-612.
 13. K. Závěta, Z. Kalva, I. Veltruský, S. Kobe
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 917-926.
 14. Z. Smetana, V. Šíma, J. Buriánek, J. Šebek
  MAGNETIC-PROPERTIES OF THE U0.5Ho0.5Ga2 COMPOUND
  Acta Physica Slovaca 31 (1981) 149-151.
 15. J. Šebek, J. Stehno, V. Sechovský, E. Gratz
  Solid State Communications 40 (1981) 457-458.
 16. P. Pokorný, A. Bohun, H. Opyrchal
  Czechoslovak Journal of Physics B 31/9 (1981) 1043-1048.
 17. H. Turčičová, M. Chvojka, J. Skála
  Czechoslovak Journal of Physics 31 (1981) 1070-1083.
 18. A. Graja, R. Swietlik, G. Sekretarczyk, K. Král
  Temperature dependence of infrared absorption in dimerized simple TCNQ salt of Trimethylbenzimidazol
  Acta Phys. Polon. A 59 (1981) 77
 19. SELF-CONSISTENTLY EMBEDDED ION - A NEW APPROACH TO THE ELECTRONIC-STRUCTURE CALCULATION
  Phys. Status Solidi B-Basic Res. 106 (1981) K39 - K41
 20. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 21. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 22. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 23. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 24. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 25. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 26. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 27. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 28. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 29. Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 12 (1962) 485-487.
 30. J. Kaczér, M. Ondris, M. Zeleny, R. Gemperle, J. Pačes, Z. Frait, P. Suda
  ON DOMAIN STRUCTURE AND MAGNETIZATION PROCESSES
  Journal of the Physical Society of Japan Supplement B1 17 (1962) 530
 31. W. Andrä, W. Schüppel, G. Vogler, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, P. Šuda, U. Rösler, L. Valenta
  physica status solidi (b) 2 (1962) 99-99.
 32. physica status solidi (b) 2 (1962) 1417-1459.
 33. Z. Frait, M. Ondris
  physica status solidi (b) 2 (1962) K185-K187.
 34. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi 2 (1962) 1417-1459
 35. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi 2 (1962) 1227-1253
 36. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi 2 (1962) 941-983
 37. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi 2 (1962) 345-384
 38. W. Andrä, Z. Frait, V. Kamberský, Z. Málek, U. Rösler, W. Schüppel, P. Šuda, L. Valenta, G. Vogler
  physica status solidi 2 (1962) 99-111