Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 2. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 3. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 4. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 5. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 6. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 7. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 8. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 9. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 10. I. Bartos, F. Máca
  Surface Green function for interfaces of general shape
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 619-625.
 11. The coherent pseudopotential approximation
  J. Phys. F: Metal Phys. 6 (1976) 2247
 12. Correlated motion of a pair of electrons in a random alloy
  J. Phys. Chem. Solids 37 (1976) 655
 13. Evaluation of the path integrals for non-interacting electron gas in a random Gaussian potential
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 967
 14. On the origin of the two charge-transfer peaks in the light absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 226
 15. Effect of electron-exciton and electron-vibronic interactions in the absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 660
 16. Triplet exciton energy and the magnitude of the charge-transfer interactions inside dimers in the Alkali-TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 1041
 17. L. Kraus, J. Schneider, H. Wiesner
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 601-602.
 18. J. Baszyński, Z. Frait
  physica status solidi (b) 73 (1976) K85-K88.
 19. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 20. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 21. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Electronic structure of binary alloys: Tight binding approximation
  Bull. Amer. Phys. Soc. 13 (1968) 643
 22. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Single-site approximation in the electronic theory of simple binary alloys
  Phys. Rev. 175 (1968) 747
 23. S. Krupička, K. Závěta
  Journal of Applied Physics 39 (1968) 930-938.
 24. K. Závěta, F. Zounová, E.F. Trinkler
  Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 1314-1321.
 25. Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 810-812.
 26. CONFERENCE ON ELECTRONIC PROCESSES IN LOW MOBILITY SOLIDS
  Československý časopis pro fyziku 16 (1968) 514-514.
 27. The use of the Kramers-Kronig relations in determining optical constants
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 787
 28. Dispersion relation for complex reflectivity
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 541
 29. M. Ondris, Z. Frait
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 883-885.
 30. Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 463-465.
 31. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 360-368.
 32. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 1-9.
 33. V. Kamberský, Z. Málek, Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 171-178.
 34. MAGNETORESISTANCE OF FERRITES IN THE CURIE-POINT REGION
  Soviet Physics - Solid State 3 (1961) 624-626