Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 2. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 3. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 4. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 5. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 6. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 7. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 8. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 9. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 10. Theory of electronic transport in disordered binary alloys: coherent-potential approximation
  Phys. Rev. 184 (1969) 614
 11. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Electronic structure of binary alloys: Tight binding approximation
  Bull. Amer. Phys. Soc. 13 (1968) 643
 12. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Single-site approximation in the electronic theory of simple binary alloys
  Phys. Rev. 175 (1968) 747
 13. K. Závěta, F. Zounová, E.F. Trinkler
  Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 1314-1321.
 14. Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 810-812.
 15. CONFERENCE ON ELECTRONIC PROCESSES IN LOW MOBILITY SOLIDS
  Československý časopis pro fyziku 16 (1968) 514-514.
 16. S. Krupička, K. Závěta
  Journal of Applied Physics 39 (1968) 930-938.
 17. The use of the Kramers-Kronig relations in determining optical constants
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 787
 18. Dispersion relation for complex reflectivity
  Czech. J. Phys. 11 (1961) 541
 19. MAGNETORESISTANCE OF FERRITES IN THE CURIE-POINT REGION
  Soviet Physics - Solid State 3 (1961) 624-626
 20. M. Ondris, Z. Frait
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 883-885.
 21. Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 463-465.
 22. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 360-368.
 23. Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 1-9.
 24. V. Kamberský, Z. Málek, Z. Frait, M. Ondris
  Czechoslovak Journal of Physics 11 (1961) 171-178.