Publikace

Ve výpisu publikací najdete všechny důležité publikační výsledky výzkumu a vývoje našich vědeckých pracovníků od roku 1961.

 1. The T-matrix approximation for the Anderson model: A selfconsistent solution
  phys. status solidi b 86 (1978) K89
 2. H.-R. Müller, W. Keilig, R. Kosicik, P. Rosemann, Z. Frait
  physica status solidi (a) 50 (1978) 537-542.
 3. W.J. Choyke, K. Závěta
  On industrial and university research
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 499-502.
 4. physica status solidi (a) 49 (1978) 747-755.
 5. J. Baszynski, J. Dubowik, Z. Frait
  MAGNETIC PROPERTIES OF MONOCRYSTALLINE EPILAYER SANDWICH OF MAGNESIUM FERRITE
  IEEE Transactions on Magnetics 14 (1978) 906-908.
 6. R. Gemperle, L. Kraus, J. Schneider
  Czechoslovak Journal of Physics 28 (1978) 1138-1145.
 7. Present state of development of magnetic bubble memories
  Československý časopis pro fyziku 28 (1978) 220-231.
 8. E. Boos, J. Chýla
  INVARIANT CROSS-SECTIONS FOR THE INCLUSIVE REACTIONS anti-p p ---> pi+ X AND anti-p p ---> p X AT 22.4-GeV/c
  Nuovo Cim. A 47 (1978) 377
 9. Z.Chvoj, P. Pokorný
  Czechoslovak Journal of Physics B 28 (1978) 446-455.
 10. I. Bartos, F. Máca
  Surface Green function for interfaces of general shape
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 619-625.
 11. The coherent pseudopotential approximation
  J. Phys. F: Metal Phys. 6 (1976) 2247
 12. Correlated motion of a pair of electrons in a random alloy
  J. Phys. Chem. Solids 37 (1976) 655
 13. L. Kraus, J. Schneider, H. Wiesner
  Czechoslovak Journal of Physics 26 (1976) 601-602.
 14. J. Baszyński, Z. Frait
  physica status solidi (b) 73 (1976) K85-K88.
 15. Evaluation of the path integrals for non-interacting electron gas in a random Gaussian potential
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 967
 16. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 17. M. Chvojka, L. Pekárek, H. Turčičová
  Physics Letters A 58 (1976) 305-306.
 18. On the origin of the two charge-transfer peaks in the light absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 226
 19. Effect of electron-exciton and electron-vibronic interactions in the absorption spectra of TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 660
 20. Triplet exciton energy and the magnitude of the charge-transfer interactions inside dimers in the Alkali-TCNQ salts
  Czech. J. Phys. 26 (1976) 1041
 21. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Electronic structure of binary alloys: Tight binding approximation
  Bull. Amer. Phys. Soc. 13 (1968) 643
 22. B. Velický, S. Kirkpatrick, H. Ehrenreich
  Single-site approximation in the electronic theory of simple binary alloys
  Phys. Rev. 175 (1968) 747
 23. K. Závěta, F. Zounová, E.F. Trinkler
  Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 1314-1321.
 24. Czechoslovak Journal of Physics 18 (1968) 810-812.
 25. CONFERENCE ON ELECTRONIC PROCESSES IN LOW MOBILITY SOLIDS
  Československý časopis pro fyziku 16 (1968) 514-514.
 26. S. Krupička, K. Závěta
  Journal of Applied Physics 39 (1968) 930-938.
 27. E.I. Trinkler, K. Závěta
  INFLUENCE OF GAMMA-IRRADIATION ON TIME DEPENDENCE OF HYSTERESIS LOOP IN MN-CU FERRITES
  physica status solidi 8 (1965) K129-K129
 28. Z. Frait, H. MacFaden
  Physical Review 139 (1965) A1173-A1181.