Zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR (ASCIMAT)

Anotace

V  roce 2015 byl udělen evropský projekt ASCIMAT („Zvýšení vědecké excelence a  inovační kapacity v  oblasti pokročilých scintilačních materiálů ve Fyzikálním ústavu AV ČR“) v  programu Twinning, H2020, v  němž je FZÚ koordinačním pracovištěm. Tříletý projekt byl zahájen 1. ledna 2016 a jeho cílem je zvýšení vědecké excelence a inovační kapacity v oboru scintilačních materiálů s pomocí cílené a koordinované spolupráce především formou výměnných stáží mladých vědeckých pracovníků s  vysoce kvalifikovanými partnerskými pracovišti: European Organization for Nuclear Research (CERN), Université Claude Bernard Lyon 1 - Institut Lumiere Matiere (UCBL-ILM), Universita degli Studi di Milano – Bicocca (UNIMIB), and Intelligentsia Consultants (Intelligentsia). Projekt ASCIMAT s celkovým rozpočtem 1 milion eur je jeden z pěti udělených z celkem 56 zaslaných návrhů v České republice. Celková úspěšnost v rámci výše zmíněné výzvy byla méně než 13 %.

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo