Zkoumání zrychlení částic pomocí petawattového laseru

Anotace

Máme v úmyslu použít petawattový laserový systém UQBF (1,5 PW, 44 J, 30 fs, 0,1 Hz), který je k dispozici na partnerském pracovišti APRI-GIST, k provádění experimentů s urychlováním elektronů laserovým polem "wakefield" v takzvaném režimu "blow-out" (samoinjekce) s hlavním cílem optimalizovat experimentální parametry pro generování vysoce stabilního elektronového svazku, které lze pak použít pro budoucí aplikace, např. pro generování sekundárních zdrojů záření, jako jsou rentgenové nebo gama paprsky.