Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků

Anotace

Cílem projektu je poskytnout jistý elementární pohled na interakce atomů přechodných kovů (TM) s hostitelskými matricemi vrstevnatých chalkogenidů ve stavu blízkém rovnováze. Monokrystaly s tetradymitovou strukturou (Bi2Te3 a Bi2Se3) jsou v posledních letech studovány jako archetypy třídimenzionálních topologických izolátorů. Cílem je především eventuální spinová manipulace v těchto materiálech. Z tohoto důvodu se jejich dopování přechodnými kovy stalo aktuálním tématem zejména s ohledem na vyvolaný magnetismus. Nicméně, takto indukovaný magnetismus je stále nejasného původu. Věříme, že porovnáním účinku dopování třech prvků v rámci jedné skupiny přechodných kovů 3d-5d, např. skupina VIIIA (Fe, Ru, Os) může přinést hlubší pohled na tuto problematiku. Použití experimentů jako ARPES a NanoESCA, ve spojení s charakterizací magnetických a transportních vlastností pomůže pochopit souvislosti mezi stavem dopujícího prvku (iontu) a odpovídajícími fyzikálními vlastnostmi. Podpora experimentálních výsledků ab-initio výpočty bude důležitou součástí projektu.