Zahrnutí mnohačásticových efektů do ab-initio výpočtů rentgenových spekter magnetických materiálů (ZAMNOEF)

Anotace

Cílem projektu je propracovat metodiku výpočtu rentgenových spekter magnetických materiálů, se zvláštním důrazem na započtení mnohačásticových vlivů. K tomu je zapotřebí jednak upravit a doladit příslušné počítačové programy, jednak, a to především, v praxi otestovat použitelnost různých postupů a aproximací v závislosti na velikosti, složení a stupni uspořádání zkoumaných systémů.