Vzájemné interakce molekul vody lokalizovaných v krystalech směřující k jejich orientačnímu uspořádání