Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí (LaserGen)

Anotace

Projekt je zaměřen na vybudování špičkového odborného zázemí v ČR ve vznikajícím oboru využití nejmodernější generace krátkopulsních laserů pro generování ultra-intenzivních impulsních zdrojů rentgenového záření a nabitých částic, s potenciálem využití jak v mezních oborech základního výzkumu, tak v lékařství a pokročilých technologiích. V rámci projektu budou ustaveny dva mladé mezinárodní výzkumné týmy vedené dvěma vynikajícími zahraničními vědci (z MPQ a DESY, Německo), které budou realizovat VaV aktivity a přispívat k šíření odborných vědomostí do cílových skupin (studenti VŠ, doktorandi, VaV pracovníci) ve spolupráci s VŠ a výzkumnými ústavy mimo území hl. m. Prahy, prostřednictvím programu specializovaných seminářů, workshopů a odborných exkurzí. Oba výzkumné týmy a cílové skupiny získají unikátní know-how ze zahraničí, přičemž realizované aktivity projektu sehrají podstatnou roli při budování odborného zázemí Mezinárodního laserového centra ELI (projekt OPVaV).

Podrobnější informace o projektu LaserGen (OP VK 2): https://www.eli-beams.eu/cs/o-eli-beamlines/projekty/ukoncene-projekty/lasergen/

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.