Výzkum a vývoj nové generace vysoce energetických, diodově čerpaných laserů pro aplikace (DPSSLasers)

Anotace

Díky projektu DPSSLasers: Výzkum a vývoj nové generace vysoce energetických, diodově čerpaných laserů pro aplikace byly úspěšně vybudovány dva nové výzkumné týmy pod vedením špičkově kvalifikovaných zahraničních vědců Dr. Antonia Lucianetti a prof. Akiry Endo. Činnost obou výzkumných týmů umožnila přenést unikátní know-how z oblasti laserových technologií směrem k cílovým skupinám vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů vysokých škol působících na institucích mimo území Hlavního města Prahy. Bylo uspořádáno celkem 25 vzdělávacích akcí (semináře, laserové dny, odborných exkurze v Badatelském centru PALS a laserovém centru HiLASE). Díky spolupráci s prestižními světovými VaV centry vědci výzkumných týmů KA1 a KA2 v rámci projektu získávali odborné know-how z oblasti laserových technologií. Naplánováno bylo 36 zahraničních cest. Zrealizováno bylo 34 cest, při nichž vědci spolupracovali s vědeckými týmy zahraničních výzkumných institucí. Počet cest byl snížen, avšak časová dotace jednotlivých zahraničních cest byla větší, než bylo původně očekáváno, čímž bylo dosaženo efektivnějšího přenosu znalostí. Realizované aktivity sehrály podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci laserového centra HiLASE.

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.