Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií (LaserSys)

Anotace

Hlavním cílem projektu Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů a pokročilých optických technologií (zkráceně LaserSys) bylo vybudování 2 nových výzkumných týmů pod vedením vysoce kvalifikovaných vědců, kteří se vrátili do České republiky z prestižních zahraničních vědecko-výzkumných institucí zaměřených na laserové technologie a související obory (z Rutherford Appleton Laboratory v Británii a z CERN ve Švýcarsku). Činnost obou výzkumných týmů přispěla k přenosu unikátního know-how z oblasti laserových technologií směrem k cílovým skupinám vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů VŠ působících na institucích mimo území Hlavního města Prahy. Přenos znalostí probíhal prostřednictvím odborných seminářů, workshopů a odborných exkurzí. Realizované aktivity sehrály podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci laserového centra ELI Beamlines.

Podrobnější informace o projektu LaserGen (OP VK 2): https://www.eli-beams.eu/cs/o-eli-beamlines/projekty/ukoncene-projekty/lasersys/

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.