Výzkum systémů s fotokatodou a fotoanodou pro solární rozklad vody (GACR)

Anotace

Budou studovány tenkvrstvé systémy pro solární rozklad vody. Tenké vrstvy pro fotoanodu a fotokatodu budou připravovány pomocí pulzních plazmatických a chemických metod. Fotoaktivita deponovaných tevrstvých fotokatod a fotoanod bude studována pomocí fotoelektrochemického měření.