Výzkum rekuperace a termoelektrické konverze odpadního tepla spalovacího motoru (WHRS)

Anotace

Předkládaný projekt řeší návrh komplexního systému využití odpadního tepla spalovacího motoru, což povede ke zvýšení energetické účinnosti motoru a tedy i ke snížení koncentrace nežádoucích, tzv. skleníkových plynů a snížení spotřeby paliva. Unikátnost systému je dána spojením přímé rekuperace odpadního tepla, kdy je po startu motoru využíváno teplo z výfukových plynů k rychlejšímu ohřátí motoru a interiéru vozu a nepřímé rekuperace metodou termoelektrické konverze tepelné energie v elektrickou energii, kdy po dostatečném zahřátí motoru je teplo z výfukových plynů využíváno k výrobě elektrické energie pro provoz elektrických spotřebičů v automobilu. Jádrem celého systému budou optimalizované tepelné trubice, jejichž materiálové a zejména tepelné vlastnosti jsou klíčové s ohledem na funkčnost a energetickou výhodnost navrhovaného energetického celku.