Vývoj a výzkum krystalů pro mikromagnetomechanické systémy (DaRCoM³S)

Anotace

Třída Heuslerových slitin představuje rostoucí skupinu funkčně důležitých materiálů. Vlastnosti magnetické tvarové paměti Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga jsou zkoumány pro řadu technologických aplikací, které pro mnoho navrhovaných funkcí vyžadují vysoce kvalitní monokrystalické součástky. U slitiny Ni-Mn-Ga existuje řada komplexních kritérií, které je třeba vzít v úvahu při růstu krystalů, a první část tohoto projektu si klade za cíl sloučit systematický experimentální výzkum s počítačovým modelováním procesu tuhnutí za účelem pochopení vývoje mikrostruktury ternárních slitin za různých podmínek. Druhá část tohoto projektu spojuje pozorovanou mikrostrukturu se změnami vlastností magnetické tvarové paměti, zejména s vlastnostmi slitin v metodou top-down mikroobráběných zařízeních, kde mikrostruktura mateřského krystalu hraje důležitou roli. Nové poznatky získané studiem Ni-Mn-Ga budou následně použity k růstu a mikroobrábění dalších technologicky důležitých Heuslerových slitin.