Vývoj vysokorepetičních rentgenových laserů pro aplikace

Anotace

Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat různá fyzikální schémata a následně vybudovat kompaktní, vysoce monochromatický laser ve spektrální oblasti 10-45 nm s vysokou opakovací frekvencí vhodný pro široké aplikace.