Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů

Anotace

Tento projekt se bude pomocí teorie i experimentu zabývat elementárními vztahy mezi strukturou, mechanickými procesy a vodivostí v molekulárních nanokontaktech. Pro výzkum mechanických procesů v těchto nanokontaktech a jejich dopad na vodivost budou použity teoretické metody ab-initio založené na DFT. Takové procesy zahrnují rotaci cyklů v konjugovaných molekulách či napínání chemických vazeb a jejich přerušení. Teoretické metody pro výpočet transportu budou rozšířeny o možnost výpočtu vodivosti velkého množství kontaktů. Zároveň budou provedena simultánní měření síly a vodivosti pomocí metod nekontaktního AFM a STM. Projekt bude zaměřen na konjugované molekuly a bude zkoumat chemická propojení mezi kovy a molekulami. Zvláště bude projekt zkoumat zvedání a napínání molekul. Tímto komplementárním postupem kombinujícím teorii a experiment zamýšlíme dosáhnout podrobného porozumění jemné souhry mezi mechanickými a vodivostními vlastnostmi molekulárních kontaktů.