Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje (femtoLASER)

Anotace

Výzkum a vývoj laserových zdrojů generujících ultrarychlé pulzy a přidružených optomechanických a elektronických modulů s inovativními parametry. Osvojení technologie ultrarychlých laserů významně přispěje k posílení technologické kapacity a vývojové a výrobní kapacity v České republice. Inovativní produkty s vysokou přidanou hodnotou budou zavedeny do portfolia ryze českých partnerů projektu a komercializovány na mezinárodních trzích.